Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Datainspektionen ger klartecken för Google Apps for Education och samarbetsmjukvaran SMART amp

Att datainspektionen nu ger grönt ljus för Simrishamns kommun att använda Googles molntjänster i skolan öppnar för fler kommuner som vill satsa på Googles skoltjänster och den molnbaserade mjukvaran SMART amp från SMART Technologies.

Förra året riktade Datainspektionen kritik mot Simrishamns kommun för dess användning av Google Apps for Education i kommunens grund- och gymnasieskolor. Kritiken rörde framför allt brister i avtalet med Google.

Kommunen har sedan dess upprättat ett nytt avtal med Google, som Datainspektionen nu granskat.

- Nu kan äntligen alla lärare som har väntat på att få börja använda samarbetsmjukvaran SMART amp komma igång, säger Per Roslin, produktspecialist och pedagog på Netsmart, den svenska distributören för SMART Technologies. Datainspektionens beslut kommer att revolutionera användandet av alla digitala arbetsverktyg som finns ute på skolorna. 

SMART amp är en molnbaserad mjukvara i vilken elever och lärare samarbetar på en gemensam yta i realtid, på SMART Board, datorer och surfplattor. Med SMART amp som samarbetsplattform kan elever och lärare börja använda de digitala verktygens fulla potential i undervsninigen.

- Vi kan konstatera att de brister i avtalet som vi påpekat tidigare nu är åtgärdade. Det är glädjande att Datainspektionens arbete har lett till att det nu är möjligt för organisationer att använda Googles molntjänst på ett lagligt sätt, säger Ingela Alverfors, jurist på Datainspektionen.

I den senaste granskningen av Simrishamns kommun har Datainspektionen enbart synpunkter på att kommunen tydligare måste informera användarna om vem som är personuppgiftsansvarig och att de vars personuppgifter som lagras i molntjänsten har rätt att få information om det, och att kunna rätta eventuell felaktig information.

- Googles ändrade avtal och vår granskning kan få stor betydelse för andra organisationer som står i begrepp att börja använda molntjänster. Men vår avsaknad av kritik innebär inte att det är fritt fram för att införa molntjänster. Datainspektionen har till exempel ännu inte granskat behandling av känsliga personuppgifter i en molntjänst. Det är viktigt att varje organisation gör en egen risk- och sårbarhetsanalys och säkerställer att avtalet med molntjänstleverantören innehåller instruktioner som lever upp till kraven i personuppgiftslagen, säger Ingela Alverfors.

Ämnen

Taggar


Netsmart AB är svensk distributör för SMART TechnologiesAVerVisionBenQProwise och Vaddio.

Vår vision på Netsmart AB är att leverera interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Presskontakt

Karin Lind

Presskontakt Marknadschef 010-150 06 04

Henrik Rentsch

Presskontakt VD 010-150 06 00