Gå direkt till innehåll
Guldäpplet fyller femton år:  Juryn utvidgas och får forskarkompetens

Pressmeddelande -

Guldäpplet fyller femton år: Juryn utvidgas och får forskarkompetens

Netsmart är stolt partner och jurymedlem till lärarpriset Guldäpplet som fyller femton år.

Det är skolprofessionen, lärarna, som kan lyfta eleverna och utveckla skolan, enligt bred internationell forskning. Guldäpplet är lärarpriset som lyfter fram lärare som utvecklar skolan med it. När Guldäpplet nu fyller femton år utvidgas det breda partnerskapet och samtidigt tillförs juryn forskarkompetens.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Senast nominerades dryga 80 lärare från hela landet av kollegor och skolledare för sitt inspirerande arbetssätt och förmåga att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg, och för sitt delande med kollegor.

– Det är en fantastisk grupp av lärare varje år, nominerade av kollegor och skolledare. Den samlade gruppen av nominerade blir också en intressant spegling av skolprofessionernas syn på vad som är viktigt, vilken trender och erfarenheter som banar sig väg. Hela den gruppen kommer att bli än viktigare framöver för att fördjupa analysen av den beprövade erfarenheten, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Forskningskompetens och nya partners till juryn

Guldäpplets jury består av de två senaste årens Guldäpplepristagare samt företrädare för samtliga partners. I samband med femtonårsjubileet får juryn förstärkning av två nya partners och av professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

– Jag representerar forskningsperspektivet i juryn och kommer särskilt att titta på hur de nominerade följer upp sin undervisning. Kan man visa upp någon vinst för eleverna med ett förändrat arbetssätt? Lär sig eleverna mer? Finns det en systematik i uppföljningen? Det är frågor som intresserar mig, säger Åke Grönlund.

Två nya partners ansluter sig också till Guldäpplet, Statens medieråd och Studentlitteratur.

¬¬Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka och skydda barn från skadlig mediepåverkan och det gör man bland annat genom att arbeta med MIK, medie- och informationskunnighet:

– För arbetet med att öka medie- och informationskunnigheten hos eleverna är lärarna en mycket viktig målgrupp och det är därför roligt att vara med och dela ut Guldäpplet till lärare som bidragit till att utveckla undervisningen med digitala verktyg och resurser, säger Helena Dal, tf verksamhetsansvarig Information & vägledning, på Statens medieråd

Studentlitteratur pekar på betydelsen av att stimulera innovativa lärare:

– Vi tror att lärande med stöd av IT ska vara engagerande och stimulera många sinnen. Det ska vara inkluderande och låta elever öva på många nivåer. Vi tror också att IT-stöd kan verka avlastande för lärare. Genom vårt engagemang i Guldäpplet deltar vi i en nätverkande miljö där vi är med och diskuterar hur IT kan utveckla undervisningen. Vi vill också uppmärksamma de lärare som på inspirerande sätt använder och delar med sig av de möjligheter IT ger i klassrummet, säger Studentlitteraturs förlagschef för skola och lärarutbildning, Ronny Pettersson.

Nomineringar till Guldäpplet 2016

Nominering till Guldäpplet är öppen – underlag finns på webbplatsen www.diu.se/guldapple. Nomineringen pågår fram till och med den 1 juni. Finalisterna presenteras på Bokmässan i Göteborg den 22 september och prisutdelningen sker på Skolforum på Älvsjömässan den 31 oktober.

Presskontakt:

Peter Becker, ordförande Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne

E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Mer information Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners från och med i år är:

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Ämnen

Taggar


Netsmart AB är svensk distributör för SMART TechnologiesAVerVisionBenQProwise och Vaddio.

Vår vision på Netsmart AB är att leverera interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Presskontakt

Karin Lind

Presskontakt Marknadschef 010-150 06 04

Henrik Rentsch

Presskontakt VD 010-150 06 00

Relaterat material