Gå direkt till innehåll
I Lumio kan Filippa Weider följa elevernas kunskapsutveckling och låta dem lära av varandra

Pressmeddelande -

I Lumio kan Filippa Weider följa elevernas kunskapsutveckling och låta dem lära av varandra

Filippa Weider arbetar som IT-pedagog på fyra grundskolor i Kalmar. Hon ser en stor fördel med att arbeta interaktivt då det blir enklare för läraren att variera undervisningen och därmed öka elevernas lust att lära. I Lumio finns alla verktyg samlade på ett ställe och Filippa och hennes elever har hittat flera guldkorn.

— De spelbaserade övningarna går hem både hos yngre och äldre elever. Lyckohjulet, MonsterQuiz och TeamQuiz är övningar de tycker är väldigt roliga och de märker inte alltid att de lär sig något eller att de blir utvärderade under tiden, säger Filippa Weider. Klockmallen och bråkmallen är väldigt bra i matematik och eleverna upplever dem som tydliga. Eleverna tycker om att gå fram till tavlan och göra olika jämförelser.

Filippa använder filmklipp från Youtube om någon behöver en extra genomgång eller är sjuk och gör uppgifterna hemifrån. Youtube-klipp som bäddas in i Lumio visar ingen reklam vilket är en förutsättning för att kunna använda dem i undervisningen.

Filippa Weider skapar tydlig struktur med Lumio och SMART Board

För Filippa är det viktigt att eleverna känner sig trygga i klassrummet och att alla vågar föra fram sin åsikt. I Lumio finns flera funktioner som gör att alla vågar göra sin röst hörd.

— Shout it Out är en övning som jag använder på flera olika sätt, både individuellt och i grupp. Här brukar jag låta eleverna skicka in sina svar till tavlan anonymt, om det inte är relevant vem som svarar vad. Då vågar alla svara, när de slipper räcka upp handen och prata inför hela klassen.

Möjligheten att först göra övningar tillsammans på tavlan och sedan skicka ut dem till eleverna skapar en trygghet då eleverna vet vad som förväntas av dem och att de sedan kan träna själva i lugn och ro.

— De spelbaserade övningarna gör vi ofta först i helklass på tavlan men jag skickar även ut dem så att eleverna får arbeta individuellt eller tillsammans i grupper. Memory är en spelbaserad övning som med fördel kan delas ut som en individuell övning till de yngre eleverna. Då kan de träna flera gånger utan att någon annan ser och kan kommentera.

Eleverna älskar de spelbaserade aktiviteterna i Lumio, ofta glömmer de att de tränar på olika begrepp och färdigheter

Att plocka fram sina kunskaper, återberätta och lära av varandra är en viktig del av lärandet. Även här har Filippa hittat flera olika funktioner i Lumio som gör detta möjligt.

— Jag använder mig av olika mallar för att eleverna ska kunna göra jämförelser med varandra och lära av varandra. Kanske har en elev tänkt på ett visst sätt och en annan på ett helt annat sätt. Mallar som jag brukar använda är venndiagram, brainstorming och 2 eller 3 kolumner. Dessa går att göra både individuellt och i hela klassen.

Eleverna har även fått göra egna spelbaserade övningar där de själva har kommit på frågorna. De har sedan fått hålla i aktiviteten som en form av redovisning.

Eleverna gör egna övningar till klasskompisarna

I Lumio är det enkelt att följa elevernas utveckling och ge återkoppling i realtid. Med ett knapptryck kan Filippa se alla elevernas arbeten och skriva en kommentar direkt på arbetsytan.

— Det händer att jag använder funktionen exit ticket som en form av bedömning med en lite mer öppen fråga. Vad har du lärt dig idag? Eller berätta allt du lärt dig idag och återkoppla den vägen. Jag följer även elevernas uppgifter och ger feedback både individuellt och i grupp. Har jag importerat en PDF-fil som de har arbetat i ger jag kommentarer på den.

— Självklart pratar jag även med eleverna om det är något som de gör väldigt bra eller behöver arbeta vidare med och visar exempel på de uppgifter som de har lämnat in.

Då allt man gör i Lumio sparas i en och samma lektion är det möjligt att gå tillbaka och repetera det man har gjort tidigare och det är enkelt att dela lektioner med elever, lärare och fritidspedagoger, oavsett om de använder Chromebooks eller datorer.

— Att kunna synka ihop Lumio med Google Drive underlättar också för lärarna då man kan importera både PDF-filer, Google-dokument och PowerPoints som eleverna kan skriva i.

Om Filippa Weider:

Filippa Weider arbetar som IT-pedagog på fyra grundskolor i Kalmar, Kalmarsundsskolan som är Kalmars mest mångkulturella skola med årskurserna F-6, Lindöskolan och Djurängsskolan som båda är F-6 skolor samt Skolmottagningsenheten som tar emot nyanlända elever från förskoleklass till gymnasiet. Skolmottagningsenheten är också ansvariga för alla modersmålslärare i Kalmar.

Ladda hem lektionen

Skapa gratiskonto på Lumio och ladda hem lektionen som eleverna arbetar med på bilderna.

Ladda hem lektionen >

Relaterade länkar

Ämnen


Netsmart AB är svensk distributör för  SMART Technologies, Nureva, Infobit, Manico, AVerVision och ErgoXS.

Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Kontakter

Henrik Rentsch

Presskontakt VD 010-150 06 00
Karin Ericsson

Karin Ericsson

Presskontakt Marknadskoordinator 010-150 06 00

Relaterat innehåll

Speciallärare Therese Lennhager skapar en trygg, engagerande och varierad lärmiljö med Lumio och SMART Board

Speciallärare Therese Lennhager skapar en trygg, engagerande och varierad lärmiljö med Lumio och SMART Board

Therese Lennhager arbetar som speciallärare med inriktning språk, skriv- och läsutveckling i de lägre årskurserna. För henne är SMART Boarden ett viktigt arbetsredskap för att kunna skapa en varierad undervisning med tydlig struktur som samtidigt väcker elevernas nyfikenhet.
De elever som Therese Lennhager möter har oftast läs- och skrivsvårigheter och de kommer till henne för att arbeta indivi

​I Bergs kommun är alla involverade i skolans digitaliseringsarbete

​I Bergs kommun är alla involverade i skolans digitaliseringsarbete

Genom att utbilda och engagera alla i kommunen, från politiker och skolledning till lärare och it-tekniker, har man skapat en gemensam förståelse för vad digitaliseringen i skolan innebär och hur det påverkar både skolan och det övriga samhället. Bergs kommun har genom ett medvetet arbete under många år satsat på att digitaliseringen ska vara en del av det övriga utvecklingsarbetet i skolan.

Relaterade event