Gå direkt till innehåll
Netsmart partner till ny rektorsutbildning

Pressmeddelande -

Netsmart partner till ny rektorsutbildning

Netsmart har under mer än två decennier levererat marknadsledande, interaktiva lösningar till skolor över hela Sverige och utbildat tusentals skolledare och lärare i hur digitala verktyg kan utveckla undervisningen. 

Det är med stor stolthet Netsmart går in som partner till den nya Rektorsakademien som drar igång under hösten. 

 Vi ser behovet av en kompletterande rektorsutbildning som fokuserar på skolledarnas komplexa uppdrag både som arbetsgivare och pedagogiska ledare, säger Karin Lind, marknadschef på Netsmart AB. Som skolledare behöver du ständigt utveckla ditt ledarskap och se möjligheterna i nya verktyg och arbetsmetoder i undervisningen. 

Rektorsakademien är en helt ny, framåtsyftande rektorsutbildning med utgångspunkt i de frågor som är avgörande för en välmående skola med hög kvalitet.

 När det kommer till den enskilda skolans förmåga att lösa sitt viktiga samhällsuppdrag, och kanske särskilt i den tid vi befinner oss i just nu, är skolledarens personliga kvaliteter och ledarförmåga helt avgörande, säger Fredrik Svensson, VD för Meet In Grid och grundare av den nya Rektorsakademien. Den här utbildningen tar sikte på det konkreta ledaruppdraget, utifrån perspektiven Person, Roll och Organisation. 

Utbildningen riktar sig till de skolledare som på ett konkret plan vill utveckla sitt ledarskap utifrån skolans uppdrag, dess styrdokument och den komplexa miljö som skolan faktiskt är. 

Utbildningen finns i två varianter:

Man behöver inte ha genomgått den statliga rektorsutbildningen. Båda utbildningarna startar i  november 2022.

Läs mer och anmäl dig till Rektorsakademien >>

Ämnen


Netsmart AB är svensk distributör för  SMART Technologies, Nureva, Infobit, Manico, AVerVision och ErgoXS.

Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga resurser.

Kontakter

Henrik Rentsch

Presskontakt VD 010-150 06 00
Karin Ericsson

Karin Ericsson

Presskontakt Marknadskoordinator 010-150 06 00

Relaterat innehåll